راهنمای انتخاب کپسول آتش نشانی

انتخاب مناسب کپسول آتش نشانی نسبت به نوع مکان و مساحت آن و نیز فواصل جایگذاری آن از نکات بسیار پر اهمیت در حفظ ایمنی در هر مکان می باشد.

لذا در این بخش شما می توانید با انتخاب هر نوع مکان، با انتحاب صحیح کپسول آتش نشانی مناسب برای آن آشنا شوید.

 

اتاق سرور

اتاق سرور (تجهیزات رایانه ای)

کپسول هالوژن سقفی مناسب است که با توجه به مساحت و میزان کم خطر و پر خطر بودن محیط، تعداد و حجم و فواصل خاموش کننده ها انتخاب می شود.

امنیت منازل مسکونی

داخل منازل مسکونی

یک کپسول سوپر بیوژل (بیوورسال) یا کپسول CO2 گاز کربنیک 4 یا 6 کیلویی مناسب است که با توجه به مساحت منزل انتخاب می شود. بهتر است داخل یا نزدیک به آشپزخانه جایگذاری شود.

امنیت پارکینگ

پارکینگ

کپسول پودر و گاز یا کپسول سوپر بیوژل (بیوورسال) به ازای هر 22 متر مربع یک خاموش کننده 6 کیلویی مناسب است.

امنیت تابلو برق

جنب تابلو برق (کنتور ها)

یک کپسول CO2 گاز کربنیک 6 کیلویی در فاصله 6 متری تابلو برق مناسب است.

موتورخانه

موتورخانه

کپسول پودر و گاز و کپسول CO2 گاز کربنیک با توجه به مساحت موتورخانه، حجم و فواصل خاموش کننده انتخاب می شود.

لابی طبقات

لابی طبقات

کپسول سوپر بیوژل (بیوورسال) یا کپسول پودر و گاز به ازای هر 2 واحد یک خاموش کننده 6 کیلویی مناسب است.

انبار کارتن و کاغذ و جامدات خشک

انبار کارتن و کاغذ و جامدات خشک دیگر

کپسول آب و گاز مناسب است که با توجه به مساحت، تعداد و حجم و فواصل خاموش کننده انتخاب می شود.

امنیت دفتر کار اداری

دفتر کار

کپسول سوپر بیوژل (بیوورسال) و کپسول CO2 گاز کربنیک مناسب است که با توجه به مساحت، تعداد و حجم و فواصل خاموش کننده ها انتخاب می شود.

امنیت انبار مایعات قایل اشتعال

انبار مایعات قابل اشتعال مانند روغن، الکل، نفت و...

کپسول پودر و گاز یا کپسول سوپر بیوژل (بیوورسال) مناسب است که با توجه به مساحت، تعداد و حجم و فواصل خاموش کننده ها انتخاب می شود.

امنیت انبار مواد لاستیکی و پلاستیکی

انبار قطعات لاستیکی و پلاستیکی

کپسول سوپر بیوژل (بیوورسال) مناسب است که با توجه به مساحت، تعداد و حجم و فواصل خاموش کننده انتخاب می شود.

برای مشاهده و خرید کپسول آتش نشانی روی دکمه زیر کلیک نمایید.