درباره ایمن گران حریق

این مجموعه با بکارگیری تجربه 20 ساله به مدیریت یداله جلالی با توجه به نیاز جامعه در جهت ایمن سازی اماکن همواره پیشگام بوده و به لطف و عنایت الهی ، توسعه بازار و گسترش فعالیت ایمن گران حریق در زمینه سیستم های اعلام و اطفای حریق ساختمانهای بلند، کارخانجات و ارگانهای دولتی از یک سو و اعتماد و استقبال روز افزون مشتریان گرامی و افزایش نیروی انسانی متخصص از سوی دیگر ، توسعه فضای کاری را جهت گسترش فعالیتها و برنامه ریزی در جهت خدمات رسانی هر چه بهتر به مشتریان عزیز را ایجاب نمود .

امید می رود با پشتکار و تلاش روز افزون مدیریت و پرسنل این مجموعه شاهد شکوفایی هر چه بیشتر در انجام ماموریت های خود بوده و در نهایت موجبات کسب رضایت بیشتر کارفرمایان محترم و همکاران گرامی را فراهم آوریم.